Визуализация на анимацията
  Първо трябва да изберете стикер на сцената.

  🦄
  Монтирайте фон
  • ход
  • запълване
  • дизайн
  • дъвка
  • текст
  • образи
  Пуснете тук мастило
  100%
  Регистър
  • планина
  • слизам
  • премахване
  • дубликат
  • Филтри
  • настройки
  • Маски
  • Анимации
  • полиция
  Върнете се в режим на редактиране